Click to enter !


 

Naši dodavatelé
 

Výroba kuchyní na zakázku

  • do atypických prostor
  • kvalitní materiál
  • povrch.úprava dýha nebo lak
  • včetně montáže
 
 


 

 
Prehled typu eurooken
IV 68IV 78IV 88
 


Eurookna typu IV68

Tato konstrukce oken dosud tvoří většinu vyráběných dřevěných oken. Léty prověřená a zdokonalovaná konstrukce používá jako výchozí materiál třívrstvý lepený hranol v provedení buď s napojovanými nebo fixními prkny.

Eurookna typu IV78

Okna tohoto typu jsou reakcí na hlavní nedostatek oken IV 68- nemožnost osazení izolačního trojskla. Opět je využíván systém lepených hranolů. Rám i křídlo okna má o 10 mm silnější profil, což zajišťuje lepší tepelně izolační vlastnosti a celkově větší tuhost celé konstrukce. Rohové spoje rámu i křídla jsou standardně trojité oproti dvojitým u typu IV 68. Okna mají o 5 mm hlubší zasklívací drážku, což do značné míry eliminuje možnost kondenzace vodních par na spodní chladné části vnitřního skla.

Eurookna typu IV88

Zde je dále rozvíjena konstrukce IV 78 zesílením rámu o dalších 10 mm. Tím se dosahuje dalšího zlepšení tepelně izolačních vlastností a zvýšení tuhosti. Rohové spoje rámu i křídla jsou opět standardně trojité. Okna mají o 5 mm hlubší zasklívací drážku, což do značné míry eliminuje možnost kondenzace vodních par na spodní chladné části vnitřního skla.
 
Řez eurooknem
Eurookna jsou vyráběna z kvalitních jehličnanových lamel lepených do třívrstvého hranolu, aby byla zabezpečena jejich stabilita a tvarová stálost. Na přání můžeme dodat i okna dubová, nebo okna z exotických dřevin.
Eurohranol - základní prvek Eurookna
 
     
 

Home